Eurocard for bedrifta di

Enklare i kvardagen - enklare på reise

Sparebanken Sogn og Fjordane har inngått avtale med Eurocard som leverandør av kredittkort til bedriftskundar.

Eurocard er perfekt for deg som reiser i jobben. Kortet har ikkje øvre beløpsgrense, og det fungerer overalt i verda.

Eurocard for bedrift har mange fordelar:

Appen Eurocard Pro
Denne gir deg raskt og enkelt oversikt over utlegga dine på jobbreise. Ved å scanne papirkvitteringa med mobilkameraet, blir kvitteringa automatisk kobla til transaksjonen. På denne måten går det mykje raskare å sette opp reiserekninga. Tid spart for både deg og bedrifta. Les meir om Eurocard Pro-appen her

Reiseforsikring
Eurocard har ei svært god reiseforsikring som er inkludert når meir enn 50 % av reisekostnadane er betalt med Eurocard.

Book now – pay later
Med Book now – pay later kan dei tilsette bestille flybillettar tidleg og samtidig få utsett faktureringa, slik at alle utgifter blir samla rundt reisetidspunktet. Eurocard held igjen transaksjonen fram til avreise (maks 6 mnd.) mot ei avgift.

Lounger
Med kortet har du tilgang til ei rekke flyplasslounger verda rundt.

Hugs dette før du søker om Eurocard (med bedriftsansvar):

  • Du må ha BankID eller BankID på mobil klar
  • Prokurist eller dagleg leiar må signere
  • Oversikt over konsernstruktur i pdf, jpeg, png eller gif.
  • Kopi av pass om du ikkje er norsk statsborgar

Søk om kort med bedriftsansvar her

Søk om kort med personleg ansvar her

Vilkår og pris


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00