Bedriftskonto

Bedriftskonto kan du bruke til inn- og utbetalingar i bedrifta si daglege drift.

Kontoen kan ha kassekredittbevilgning, og vil då fungere både som innskotskonto og kreditt. Bedrifta sine kunder kan betale for varer og tjenester direkte inn på kontoen, og bedrifta kan sjølv sette inn driftsinntektene sine på kontoen.

Kontoen kan nyttast ved hjelp av Nettbank, Telebank, Nettbank Bedrift. I tillegg kan bedrifta foreta vanlege uttak og overføringar.

 

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00