Sparekonto Pluss

Har bedrifta di eit større sparebeløp som de ynskjer å plassere til gode rentevilkår?  Då kan Sparekonto Pluss vere løysinga.

Sparekonto Pluss er eit innskotsprodukt med spesielt gode rentevilkår. Innskotet er sperra, men uttak varsla minst 31 dagar på førehand kan takast ut gebyrfritt.

  • Minsteinnskot 2 mill. kroner
  • Ved innskot over 10 mill kroner; be om tilbod.
  • Kapitalen står på sperra konto
  • Uttak må varslast minimum 31 dager på førehand
  • Ingen avgrensingar på tal innskot eller kanal for innbetaling
  • Val mellom ordinær kontorente eller Niborbasert rente

Noko for bedrifta di?
Kontakt ein av rådgjevarane våre, eller  bestill konto her. Ved innskot over 10 mill kroner; ta kontakt for individuelt tilbod.

Uttak av konto
For å ta ut heile eller delar av beløpet må du sende dette skjemaet til oss minst 31 dagar på førehand.

NB! Dersom oppsagt beløp er lik saldo på konto, blir kontoen avslutta. Det er krav til minsteinnskot på 2 mill kroner på kontoen til ei kvar tid.

 

Effektiv rente
1,80%
Min. 2 mill kr / maks 10 mill kr

Ta kontakt

Fyll ut skjemaet nedanfor og opprett Sparekonto Pluss.

Bestill konto

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00