Vipps

Vipps på Nett

Vipps i netthandel gir deg ei sikker og enkel betalingsløysing ved sal på nett. Kunden din får ei betre brukaroppleving, og det blir lettare å gjennomføre handelen.

Fordeler for butikken din:

  • Høgare omsetnad
  • Mindre bruk av kredittkort
  • Betre brukaroppleving

Fordeler for kundane dine:

  • Enkelt - slepp å legge inn kortopplysningar og godkjenne med BankID
  • Fleksibelt - vel mellom fleire betalingsløysingar ved betaling
  • Trygt - stadig fleire vel denne betalingsmåten

1) Eg vil ha Vipps gjennom min betalingsleverandør (PSP): Bestill Vipps PSP her. 

2) Eg vil ha Vipps gjennom mi netthandelsplattform: Bestill Vipps på Nett her.

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00