Betalingsfristar - Nettbank Bedrift

Ei utbetaling innanlands må vere registrert, og godkjend før kl.14 00 på forfallsdato måndag-fredag. Fristen før helga er kl.14 00 på fredag.

Dersom ei betaling er godkjend innan kl. 14 00, vil den gå ut av konto same dag.
Godkjende betalingar etter kl. 14 00 vil gå ut av konto neste morgon.
Godkjende betalingar etter kl. 14 00 på fredag vil gå ut av konto måndag morgon.

 I tillegg er det overføring kl. 09 30 og kl. 11 30 måndag til fredag.

 Betaling før helg

Dersom ei betaling skal vere på konto før helga, må den vere godkjend før kl. 14 00 på fredag.


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00