Nettbank Bedrift

Nettbank Bedrift er meir enn ein nettbank for bedrifta di. Du kan integrere løns-, økonomi- og kontoavstemingssystema dine. Eit ypperleg verktøy for økonomistyring.


Fordeler med Nettbank Bedrift  

 • Enkelt å lagre og hente detaljert informasjon om betalingar og mottakarar 
 • Kompatibelt med OCR, Avtalegiro, Autogiro, Cremul og bankavstemming
 • Kompatibelt med betalingsfiler i nytt filformat ISO 20022 XML 
 • Kan integrerast med alle løns-, økonomi- og bankavstemmingssystem 
 • Sikkerheita er ivareteken med sikre og graderte brukartilgangar  
 • Fungerer frå utanlandske kontoar 
 • Funksjonalitet for valutakonti
 • Uavgrensa antal brukarar per avtale 
 • Fins i tre versjonar, gradert etter bedrifta sine behov
 • Pålogging med BankID

 Her får du ein effektiv og lønsam måte å styre bedrifta sin likviditet på. 

Integrasjon mot rekneskapssystem

Med ein bankintegrasjon kan rekneskapssystemet handtere overføring av betalingsinformasjon til og frå banken. De kan sende betalingsfiler som Paymul, Telepay, og ISO20022 XML mellom nettbanken og rekneskapssystemet, i tillegg til å sende filer direkte via ei SFTP løysing.

Vi kan integrere nettbanken med følgande rekneskapssystem:

 • 24 SevenOffice
 • Daldata / Duett
 • Visma Autopay 3 ( Paymul)
 • Visma.net Autopay ( ISO20022)
 • Xledger
 • Uni Micro Economy / ZData
 • Poweroffice
 • Procountor

De kan bestille integrasjon direkte her, eller ta kontakt med oss på bedrift@ssf.no for å få tilsendt avtaledokument. Avtale må signerast i etterkant, av den som har signaturrett for bedrifta.

Ny administrator nettbank bedrift - send inn bestilling her. 

Her kan du bestille tilleggsavtale for nettbank bedrift.

Kontakt oss

 • ALLTID OPE
  kl. 00.00-24.00