Nettbank Bedrift

Nettbank Bedrift er meir enn ein nettbank for bedrifta di. Du kan integrere løns-, økonomi- og kontoavstemingssystema dine. Eit ypperleg verktøy for økonomistyring.


Fordeler med Nettbank Bedrift  

 • Enkelt å lagre og hente detaljert informasjon om betalingar og mottakarar 
 • Kompatibelt med OCR, Avtalegiro, Autogiro, Cremul og bankavstemming
 • Kompatibelt med betalingsfiler i nytt filformat ISO 20022 XML frå 1.10.16 
 • Kan integrerast med alle løns-, økonomi- og bankavstemmingssystem 
 • Sikkerheita er ivareteken med sikre og graderte brukartilgangar  
 • Fungerer frå utanlandske kontoar 
 • Funksjonalitet for valutakonti
 • Uavgrensa antal brukarar per avtale 
 • Fins i tre versjonar, gradert etter bedrifta sine behov
 • Pålogging med BankID

 

Her får du ein effektiv og lønsam måte å styre bedrifta sin likviditet på. 

Kontakt oss

 • ALLTID OPE
  kl. 00.00-24.00