Betalingsterminal

Vi samarbeider med Nets, og kan formidle ulike typar betalingsterminalar for kjøp eller leige.

 

  • Stasjonære terminaler - med eller utan integrasjon mot kasseapparat
  • Mobile terminaler - bærbare og kan brukast overalt der det er mobildekning
  • Netterminalar - ein online betalingsterminal for korthandel på internett

 Leiger du betalingsterminal hos Nets, får du automatisk oppgradert programvare ved endringar, serviceopplegg og tilgang til kundeservice heile døgnet, heile året.

Nets tilbyr komplette betalingspakkar

Sjå meir informasjon om Nets Pay og Nets Pay

Kredittkortavtale 

Vi rår deg til å inngå avtale om innløysing av kredittkort med Nets AS, slik at betalingsterminalen også godtek betaling med Visa, MasterCard og American Express.

Prisar

Prisar for kjøp og leige av betalingsterminal finn de på oversikt over betalingsterminalar. Alle som kjøper eller leiger betalingsterminal, må også ha ein avtale med Sparebanken Sogn og Fjordane om oppgjersbehandling. Sjå vilkår i prisliste.

 

Nyttige lenker

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00