Barne- og ungdomsforsikring

Har du forsikra det kjæraste du har? Med barne- og ungdomsforsikring frå Frende kan du forsikre barnet ditt frå det er 3 månader og til det er 18 år.

Vi du vite meir? Snakk med ein av rådgjevarane våre.

barneforsikring

stolt medeigar

Spørsmål?

Ein av våre dyktige forsikringsrådgjevarar kontaktar deg gjerne.

Kontakt meg

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00