Minimum 50 000 kroner

Konto som beløpet skal trekkast frå i Sparebanken Sogn og Fjordane

//