Oppdatere gyldig legitimasjon: Vi har sendt ut epost eller SMS til mange av kundane våre den siste tida, fordi vi mangler gyldig legitimasjon. Strengare lovkrav pålegg oss å samle inn slik dokumentasjon frå alle kundane våre innan 1.11.2019.  Håper de kan hjelpe oss med det! Sjå meir på https://www.ssf.no/legitimere  

Kontakt oss